Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.
Előzetes bejelentkezés alapján
1075 Budapest, Károly krt. 9.
1-789-0314   30-789-7393  
nyelviskola[k]bonusnyelviskola.hu
Előzetes bejelentkezés alapján
Akciós

nyelvtanfolyamaink

Pályázatok
Akciós

nyelv­tanfolyamok

Csak nyelvvizsga érdekel!

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével)
Bonus Nyelviskola Bt (székhely: 2461 Tárnok, Rákóczi út 128., cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-06-030644, adószáma: 24632380-2-13) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Minden jog fenntartva.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Bonus Nyelviskola Bt, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a Bonus Nyelviskola Bt közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a Bonus Nyelviskola Bt a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Bonus Nyelviskola Bt döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Bonus Nyelviskola Bt nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.
A törvény által megengedett mértékig a Bonus Nyelviskola Bt ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Bonus Nyelviskola Bt szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.
Hiperhivatkozások Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Bonus Nyelviskola Bt jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Bonus Nyelviskola Bt nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube, Facebook). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms, Facebook esetén: www.facebook.com).

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a Bonus Nyelviskola Bt számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a Bonus Nyelviskola Bt térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a Bonus Nyelviskola Bt nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: www.bonusnyelviskola.hu/adatvedelem

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a Bonus Nyelviskola Bt-vel:
E-mail cím: nyelviskola@bonusnyelviskola.hu
Telefonszám: +36 1 789 0314
Fax: +36 1 799 8353
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: IRQ Hosting Kft
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u 38/A
Elérhetőség: www.irq.hu , ügyfélszolgálati iroda: 9022 Győr, Batthyány tér 7.

Egyéb rendelkezések

A Bonus Nyelviskola Bt fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.
Lezárva: 2018. 05. 24.

Kövess minket
Facebookon

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Fel